جنوب شرق
دومین آیین تجلیل از چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور

انتخاب مدیر عامل آژانس هواپیمایی جنوب شرق به عنوان یکی از چهره‌های نامی کشور
تهران، سالن همایش صدا و سیما
۲۳ آبان ۱۳۹۸