جنوب شرق
گرجستان

آفر ویژه تورگرجستان ( تفلیس ) - هوایی
۸ روزه

اقامت در هتل 3 ستاره
تاریخ حرکت: ۲۸ آبان ماه 98
قیمت: ۱۳۵۰۰۰۰ تومان -ارزانتر از تور داخلی