جنوب شرق
همدان

3 شب و 4 روز
اقامت با صبحانه، ترانسفر vip، بیمه و لیدر گردشگری
بازدید از غار علیصدر، شهر لالجین( پایتخت سفال ایران) ، گنج نامه و ...
تاریخ حرکت: دوشنبه 24 تیر
مهلت ثبت نام: 20 تیر
فقط ۸۹۰ هزار تومان ( با صبحانه)
۱۰۰۰۰۰۰ تومان ( صبحانه و ناهار و شام)
اقساط