جنوب شرق
کوش آداسی

هفت روزه
هتل ۴ ستاره
پرواز ایران ایر
تاریخ حرکت: ۶ اردیبهشت ماه
شروع نرخ از ۳۵۰۰۰۰۰ تومان