جنوب شرق
کرمان گردی

تور یک روزه میمند
تاریخ حرکت: جمعه 7 دیماه 1397
خدمات: ترانسفر، بیمه، راهنما، پذیرایی، ناهار و ...
هزینه تور: 85000 تومان